transl
Specijalni lakovi kao alat za dati nove osobine i izgled materijala
Ručno i industrijska proizvodnja ima često potrebu za korištenjem tradicionalnih (ili djelatan s proizvodnih ciklusa) materijale, koji se koriste za pretvaranje površine kako bi se kao konačni rezultat specifičan vizualni i taktilni izgled. Više ponovljive rezultate i brže rade se sigurno slikarstvo površina s posebnim lakovima, koji omogućuju vam da stvoriti potpuno drugačiji podršku.
Svi završi studirao naši tehničari za industriju i dizajnere karakterizira korištenje sirovina visoke kvalitete i prirodnosti gdje je to moguće, posebice, predlažemo ove efekte za slike:
Drugi lak članaka